Kemira - KTM.

Kemira - KTM


Kemična tovarna Moste - KTM je eno izmed redkih proizvodnih podjetij, ki ima tudi v zgodovini evropske in svetovne kemijske industrije pomembno mesto. Bila je namreč prva tovarna na svetu, ki je leta 1906 začela po Bayerjevem postopku predelovati boksit v glinico. Prvotni lastniki, italijanska družina Giulini, ki je živela v nemškem Ludwigshafnu, lokacije v Mostah pri Ljubljani ni izbrala slučajno. Iz istrskih rudnikov boksita so boksit po železnici pripeljali do Ljubljane in ga predelali v glinico ter jo potem prepeljali v Nemčijo, kjer so jo elektrolizirali v takrat strateško zelo zanimiv in drag aluminij.

Proizvodni program se je kasneje razširil. Že leta 1908 je stekla proizvodnja kalijevega galuna in aluminijevega sulfata, pozneje pa še natrijevega bikromata. Do današnjih dni se je ohranila in naprej razvijala le proizvodnja aluminijevega sulfata.

Leta 1995 se je tovarna preoblikovala v delniško družbo, katere večinski lastnik je v letu 1997 postala Belinka Holding. V okviru Belinke je poslovala do leta 2004, ko je KTM prevzelo mednarodno uveljavljeno finsko podjetje Kemira. Kemirine glavne dejavnosti so proizvodnja in trženje kemikalij za papirno industrijo, kemikalij za čiščenje in obdelavo vod ter surovine za premazno industrijo. Kemira je s svojimi izdelki iz programa kemikalij za čiščenje in obdelavo vod prisotna na vseh evropskih in svetovnih trgih.